Ugrás a tartalomra
x

LMBT kronológia (XII. – XIV. század)

Jacques de Molay kivégzése - 1307.

XII. század

1102 – London városi tanácsa intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a lakosság megtudja: a homoszexualitás bűn.

1120 január – II. Balduin jeruzsálemi király és Garmund pátriárka a nabluszi zsinaton kiterjedt törvénykezést kezdeményez a szodómiával kapcsolatban (a 25 törvényből négy kánon ezzel foglalkozott). A folytatólagosan elkövetett szodómiát máglyahalállal büntetik.

II. Balduin jeruzsálemi király

1140 – Az itáliai Monk Gratian Concordia discordantium canonum címet viselő, Decretum Gratiani címen is emlegetett jogi tankönyve kimondja, hogy az összes szexuális jellegű bűn között legrosszabb a szodómia.

1179 március – A harmadik lateráni zsinat rendeletének 11. cikkelye a természetellenes viszonyok kapcsán kimondja: a szodómiával elítélt papokat le kell váltani és vezekelniük kell, a laikus szodomitákat pedig ki kell közösíteni.

XIII. század

1212 – Párizs városi tanácsa megtiltja, hogy egy kolostorban az apácák egy ágyban aludjanak, és megszabják, hogy a lámpát egész éjszakára égve kell hagyni a zárdai hálóhelyiségekben.

1221 – Magyarországi Pál (Paulus Hungaricus) bolognai jogászprofesszor gyóntatópapok számára írott kézikönyvében (De confessione) a szodómia széles körű értelmezését adja: "Tehát azt mondom röviden, hogy a természet edényén kívüli pollúció, bárhogy tesszük, természetellenes bűn, mindenki, aki ezt az utat járja, szodomitának neveztetik." Vagyis a nemi élet minden olyan formája természetellenes, ami nem utódnemzés célját szolgálja, így a homoszexualitás is.

1231 – IX. Gergely pápa felállítja a pápai inkvizíciót, melyet 1233-ban a domonkos rend kezébe ad át. Az inkvizíciót ugyan elsősorban az eretnekek ellen alkalmazták, ám szodomiták ellen is születtek ítéletek.

1250 körül – A norvég törvényhozás, a Gulathing első fennmaradt jogszabályainak gyűjteménye büntethetővé teszi a férfiak közötti szodómiát. A bűnösnek találtakat "törvényen kívüli"-nek ítélve száműzték.

1256 – X. Alfonz kasztíliai király "Las Siete Partidas" nevű törvénykönyve kitér a "természet elleni bűnök"-re is, beleértve a szodómiát. A büntetés kasztrálást követően megkövezés általi halál.

1260 – A Francia Királyságban, egy Orléans-ban elfogadott új törvénnyel büntethetővé teszik a szodómiát, mind a férfiak, mind a nők közöttit. Az első alkalommal rajtakapott elkövetőnek eltávolították a heréit vagy a csiklóját, második alkalommal levágták a péniszt vagy a mellet, harmadik alkalommal pedig megégették vagy élve eltemették az illetőt.

1265 – Aquinói Szent Tamás kifejti, hogy a szodómia második helyen áll a főbűnök között, közvetlenül a gyilkosság után.

1270 körül – IX. Lajos francia király (Szent Lajos) törvénykönyvében külön bünteti az anális közösülést ("bougerie"), máglyahalállal.

1283 – A francia büntetőjogi rendelkezések leírják, hogy a szodomitákat nemcsak ki kell végezni, hanem vagyonukat el is kell kobozni.

1292 szeptember 28 – Gentben máglyán kivégeznek egy John nevű késkészítőt, mert egy másik férfival létesített kapcsolatot. Ez az első dokumentált büntetés-végrehajtás szodómia miatt Nyugat-Európában.

XIV. század

1307 – IV. Fülöp francia király letartóztatja a templomos lovagrend tagjait és elkobozza vagyonukat. A politikai indíttatású akció ürügye eretnekség és szodómia vádja. A rendet 1312-ben feloszlatják, vezetőjét, Jacques de Molay-t pedig 1314-ben Párizsban elevenen megégetik.

Jacques de Molay szobra

1321 – Dante: Isteni színjáték című művében is említi a szodomitákat, akik leírása alapján a Pokol hetedik körében lakoznak.

1323 – Franciaországban elítélik Verniolle-i Arnold ferences rendi szerzetest, szodómia és eretnekség vádjával. A bíróság igazat ad a vádaknak, miszerint Arnold testvér fiatal férfiakkal létesített kapcsolatot, a vidéki Franciaországban. A szerzetest életfogytiglani börtönre ítélik.

1327 szeptember 21. – Kegyetlen módon megölik a bukott uralkodót, a közismerten homoszexuális II. Eduárd angol királyt.

II. Eduárd angol király

1347 – Bíróság elé kerül, szodómia vádjával az itáliai Rolandino Roncaglia, aki felesége halála után transzvesztitaként élte életét, és prostituáltként dolgozott.

1395 – Két nőt és 15 férfit tartóztatnak le szodómia vádjával Mechelenben (ma Hollandiához tartozik). Egy férfit elítélnek.

1395 – Letartóztatják John Rykenert, aki Eleanor néven előbb London Cheapside nevű negyedében, majd Oxfordban élt, és transzvesztita prostituáltként dolgozott. Fennmaradt kihallgatási jegyzőkönyve is, melyből kiderül, hogy ügyfelei között nagy számban voltak papok és szerzetesek is.

(Wikipedia)