Az egyenlő házasság megítélése a magyar társadalomban

 

Az egyenlő házasság megítélése a magyar társadalomban

Az azonos nemű párok házasságkötését a magyarok 36 százaléka támogatja, míg 56 százalék ellenzi a Budapest Pride és az Integrity Lab legújabb, országos reprezentatív közvélemény-kutatása szerint. Az örökbefogadáshoz való jog támogatása számottevően magasabb: a megkérdezettek 46 százaléka nem zárná ki az azonos nemű párokat ebből a lehetőségből. A társadalom hatvan százaléka vélte úgy, hogy a meleg, leszbikus és biszexuális embereknek ugyanolyan jogokkal kéne rendelkezniük, mint mindenki másnak.

A nők és a diplomások támogatóbbak

A nők közel negyven százaléka támogatja az egyenlő házasságot, szemben a férfiak egyharmados arányával. Mellettük a felsőfokú végzettségűek között átlag feletti a támogatók aránya: a diplomások 43 százaléka helyeselné, ha az azonos nemű párok is házasodhatnának.

A vallásosság polarizál

A magukat egyházian vallásosnak tartók utasítják el a legmagasabb arányban az azonos nemű párok házasságának lehetőségét: háromnegyedük nem adná meg ezt a jogot. Ezzel szemben a határozottan nem vallásosok körében kimagasló, 47 százalékos a támogatottság – ebben a körben összeér a támogatók és ellenzők aránya

Egyértelmű jobb-bal törésvonal

Világos a különbség a jobb és baloldali-liberális pártok szimpatizánsai között: előbbiek elutasítóbbak, míg utóbbiak támogatóbbak az azonos nemű párok házassága kapcsán. Az ellenzők a Fidesz-szavazók között vannak a legnagyobb arányban (71 %). Az Együtt, Párbeszéd, Liberálisok, valamint az LMP és a DK szavazóinak abszolút többsége helyeselné az egyenlő házasságot. Az MSZP szavazói a leginkább megosztottak, bár körükben is az országos átlagot meghaladó a támogatók aránya.

Kevésbé hagyományos a társadalom, mint a jobboldali pártok állítják

Az eredmények alapvetően cáfolják a házasság kiemelt fontosságát egy kapcsolatban: a magyarok 80 százaléka szerint rendben való együtt élni házasság nélkül és kétharmaduk a házasságon kívüli gyermekvállalást is elfogadhatónak tartja. A megkérdezettek 60 %-a elutasítja azt - az ellenzők körében gyakran felmerülő érvet - is, hogy az azonos nemű párok házassága veszélyeztetné a magyar családokat és gyermekeket.

A válaszadók döntően nem politikai mozgalomnak látják az egyenlő házasságért való kiállást: mindössze 13 százalék vélte úgy, hogy politikai állásfoglalás lenne a motivációjuk. Ezzel szemben a magyarok kétharmada válaszolt úgy, hogy az azonos nemű párok azért szeretnének megházasodni, hogy szeretetüket és elköteleződésüket kifejezzék.

A magyarok negyedének van LMB barátja, ismerőse

A megkérdezettek közel 26 %-a válaszolta, hogy van leszbikus, meleg vagy biszexuális ember az ismeretségi körében. Ők a teljes társadalomhoz képest jelentősen, 10 százalékponttal nagyobb arányban, 46 %-ban támogatják az azonos nemű párok házasságát. Ez hazánkban is igazolja azt az összefüggést, hogy aki személyesen ismer LMBTQ embereket, az támogatóbb lesz akár a házasság, akár más jogegyenlőségi, jogkiterjesztési kérdésekben.

Budapest Pride

Integrity Lab

Read: